Za slovo „dôležitý“ si môžete dosadiť napríklad aj ďalšie výrazy: skvelý, potrebný, najlepšia investícia či obohacujúci (pre firmu aj zamestnancov). Naozaj, ak chcete vybudovať úspešnú firmu, musíte naučiť vašich zamestnancov, seba a všetky úrovne vášho podniku spolupracovať. Ako hovorí Peter Drucker, jeden z najuznávanejších poradcov v oblasti manažmentu: najúspešnejšou firmou nie je tá, ktorá do svojich radov získala najviac odborníkov, ale tá, ktorá najviac týchto odborníkov naučila medzi sebou spolupracovať. A presne s tým vám pomôže teambuilding. Tu je 5 dôvodov, prečo je pre vašu firmu dôležitý/potrebný/skvelý/vynikajúcou investíciou.

1. Pozitívna energia sa z teambuildingu prenesie aj do kancelárie

Teambuildingy sú typické tým, že namiesto sústredenia sa na excelovú tabuľku, sa sústredíme, ako nájsť poklad skôr ako druhý tím, namiesto dress kódu máme na sebe pohodlné oblečenie a porozprávame sa aj s ľuďmi, ktorých po našej rutinnej ceste po pracovisku nemáme veľkú šancu stretnúť. Táto pozitívna energia sa prenesie aj na pracovisko a vždy sa lepšie stíhajú deadliny, keď je v kancelárii dobrá nálada.

2. Budovanie vzťahov je dôležité

Dobré vzťahy sú dôležité nielen pre firmu, ktorá ocení každého spoľahlivého dodávateľa či partnera, ale aj medzi zamestnancami naprieč všetkými úrovňami. Práve na teambuildingových akciách sa stierajú rozdiely medzi pozíciami, čo následne pomôže lepšej spolupráci na pracovisku. Lebo ak viete, že vás niekto podržal v súťaži tímov na takejto akcii, viete, že vás podrží aj krízovej situácii v práci.

3. Spoznáte lepšie svojich kolegov/zamestnancov

– Dnes bude asi pršať.
– To je dobré, je strašné sucho.
– Hej, už to príroda potrebovala.
Vďaka takýmto náhodným rozhovorom na pracovisku svojho kolegu lepšie nespoznáte. Ale ak si pri spoločenských hrách vypijete dva deci Rulandského šedého a porozprávate o tom, prečo sa hrá v Španielsku najlepší futbal, keď sa nabudúce stretnete na pracovisku, už sa nebudete rozprávať o počasí, ale o niečom, čo vás baví oboch a umožní vám lepšie spoznať toho druhého.

4. Naučíte sa pracovať v tíme bez tlaku

Blíži sa termín odovzdania prezentácie klientovi a vy nestíhate, ste pod tlakom a musíte pracovať s ľuďmi, s ktorými ste doteraz nepracovali. A nejde vám to, lebo nie ste zohratý tím, ale partička jednotlivcov, ktorých platí jeden zamestnávateľ. Ak si to nacvičíte bez tlaku pri obľúbenej hre Acitivity, vedomostných súťažiach či hraní volejbalu, aj pri šibeničnom deadline vám to pôjde potom lepšie, pretože budete poznať silné a slabé stránky svojich kolegov a budete k nim pristupovať s väčším porozumením.

5. Je to skvelá motivácia pre zamestnancov

Nezostaňte pri jednom teambuildingu ročne. Nemusia byť všetky v prírode, pokojne choďte po práci na pivo, zahrajte si laser tag či paintball, urobte si piknik v záhrade. Dobrý pracovný kolektív je jednou z najlepších motivácií, ktorú zamestnanci môžu dostať. A konečne „dobrý pracovný kolektív“ medzi benefitmi na Profesia.sk nebude iba najväčšie klišé inzerátov.

Teambuilding nie je pre firmu zbytočný náklad, je to investícia. Radi vám s touto investíciou pomôžeme.